Nieuwetijdskinderen

Wat zijn Nieuwetijdskinderen?

Nieuwetijdskinderen zijn gevoelige, hoog sensitieve kinderen. Zij voelen emoties en verdriet van anderen heel sterk. Vaak hebben deze kinderen een vorm van paranormale begaafdheid. Ook ADHD kinderen, met de vormen ADD en PDD-NOS, en Autistische kinderen vallen onder de Nieuwetijdskinderen, dit omdat hun problematiek in de meeste gevallen dezelfde achtergrond heeft, overgevoeligheid.

Behandeling

In mijn praktijk behandel ik veel nieuwetijdskinderen of kinderen met ADHD, of ASS. Door middel van het doorgeven van boodschappen die zij mij soms geven en het toepassen van de Sensi-therapie, waar zij vaak erg sterk op reageren, voelen zij zich vaak weer sneller begrepen en kunnen ze loslaten wat hen dwars zit. Tevens help ik ze om te leren zich af te sluiten voor het overnemen van gevoelens/emoties van andere mensen en werken we aan het versterken van hun eigen innerlijke kracht. Vaak is een enkele keer komen al voldoende om mooie resultaten te zien. Tevens werk ik graag samen met scholen/leerkrachten om samen tot een goede afstemming te komen voor het kind.